Servis

Ceník služeb a prací


  • Veřejná IP adresa: 100Kč/měsíc bez DPH
  • Práce servisního technika: 500Kč/h
  • Poplatek za neoprávněnou reklamaci – výjezd technika: 200Kč (+práce 300Kč/h)
  • výjezd k neoprávněné reklamaci je účtován, jestliže se prokáže chyba na straně zákazníka (odpojený adaptér ze zásuvky, vyresetovaný wifirouter, odpojený LAN kabel, přepojený LAN kabel do jiného portu wifirouteru než byl původně zapojen apod).

Optické přípojky


Vzhledem k výstavbě optické sítě v Hrušovanech n.J. a obcích Hevlín, Šanov, Čejkovice, Mackovice a Velký Karlov doporučujeme při Vašem zájmu využít tuto přípojku, jednak je to budoucnost pro všechny služby v oblati dat, TV a internetu, ale také, že přípojky děláme zcela zdarma. Je dobré konzultovat připojení a rozvody kabelu s našimi techniky při Vašich stavebních pracích na Vašem pozemku, zejména novostaveb a popř. terénních úpravách. V případě pozdějšího zájmu o zřízení optické přípojky jsou práce nákladné a někdy těžko realizovatelné (výkop, poškození zámkové dlažby, poškození fasády, apod). Materiál Vám na požádaní dodáme a přijedeme na místo zkozultovat přípojku zdarma.

Kontaktní informace

František Ryšávka
J.Fučíka 829
Hrušovany nad Jevišovkou 67167
tel.+420 776 808 636

go-net@email.cz
www.go-net.cz